Polityka prywatności

Polityka prywatności, dane osobowe

1. Składając zamówienie w sklepie k-markt, Konsument wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie k-markt oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Konsumenta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez sklep k-markt. Konsument ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich przy zastosowaniu środków ochrony wynikających z przepisów.

3. Klienci sklepu k-markt mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

4. Administratorem danych osobowych Konsumenta,jest IBE Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą i adresem: ul. gen. Ryszarda Kuklińskiego 14, 08-110 Siedlce.

5. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów Sklepu zgodnie z RODO.

6. Dane osobowe Konsumentów sklepu są przetwarzane m.in. w następującym zakresie:

 1. a) w celu wykonywania zawartych z Klientem umów sprzedaży towarów ze Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu;
 2. w celu prowadzenia konta Klienta Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu;
 3. jeżeli Konsument wyrazi na to odrębne zgody, na podany adres e-mail Konsumenta, może być wysyłana informacja handlowa dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie internetowym, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych Klienta jest jego zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili.
 4. w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;
 5. w celu kierowania do Konsumenta na stronie sklepu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych – podstawą przetwarzania danych Klienta w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu towarów oferowanych w sklepie;
 6. w celach marketingowych – na podany przez Klienta adres do doręczeń Administrator wysyłać będzie informacje o ofercie sklepu – podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu wskazanych w ofercie towarów;
 7. w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – podstawą przetwarzania danych Konsumenta w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.

7. Konsument ma prawo do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu w kwestii przetwarzania jego danych osobowych w powyższym zakresie kontaktując się ze Sklepem.

8. Dokonując zakupów w Sklepie Konsument podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep umowy sprzedaży. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail dla realizacji zawartej umowy sprzedaży. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.

9. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Klienta podmiotom, które współpracują z nim przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Klienta towarów, w tym odbioru płatności za zakupione towary, jak również dostarczenia towarów.

10.Przekazane przez Konsumenta dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 11 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Klienta jego danych.

11. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji. Sklep zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu odpowiednich do zagrożeń środków technicznych i organizacyjnych.

12. Na zasadach określonych w RODO, Konsumentowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem sklepu: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.

13. Konsumentowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora.

 

Pliki cookies

1. Sklep internetowy gromadzi dane osobowe w plikach cookies zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne, na podstawie zgody udzielonej przez Konsumenta korzystającego z usług sklepu.

2. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

3. iBE Technologies Sp. z o.o.podczas komunikacji z Konsumentami gromadzi następujące dane osobowe:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres dostawy,
 3. adres poczty elektronicznej,
 4. numer telefonu,
 5. nazwa firmy (jeśli Klientem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą)
 6. NIP (jeśli Klientem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą).
 7. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi witryny sklepu i zapewnienia możliwości udostępnienia Klientom interesujących informacji o produktach oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klientów zakupów.

4. Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość profilowania użytkowników na podstawie informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Klient ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.

 

Prawa autorskie

Strona internetowa Sklepu chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Klientowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Klienci mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody k-markt: kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl