Gwarancja 5 LAT

REGULAMIN “5 LAT GWARANCJI”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady promocji o nazwie „5 LAT GWARANCJI” (zwanej dalej „Promocją”).

2. Organizatorem Promocji jest IBE Technologies Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, ul. gen. Ryszarda Kuklińskiego 14, 08–110 Siedlce, NIP: 8212656910, REGON: 369722670, KRS: 0000723697 (zwana dalej „Organizatorem”).

3. Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Strona internetowa sklepu internetowego Organizatora: www.k-markt.pl (zwana dalej „Strona Internetowa Organizatora”).

5. Promocja trwa od dnia 01.01.2023 roku od godz. 00:01 do 31.12.2023 roku godz. 23:59 lub do odwołania przez Organizatora.

6. Promocja dotyczy następujących modeli urządzeń: Maszynka do mielenia mięsa ZILAN ZLN0126

7. Promocja obejmuje wszystkie wymienione w pkt 6 urządzenia wprowadzone do sprzedaży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez IBE Technologies Europe Sp. z o. o. z siedzibą w Siedlcach.

8. Uczestnikiem Promocji (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może zostać każda osoba pełnoletnia, która posiada zdolność do czynności prawnych.

9. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

10. Z promocji wyłączone są urządzenia zakupione na potrzeby działalności gospodarczej.

 

§ 2. Szczegółowe zasady Promocji

1. Podstawą udziału w Promocji jest zakup urządzeń objętych promocją oraz przesłanie na adres poczty elektronicznej gwarancja5lat@ibe-technologies.com dokumentów wymienionych w  § 2, pkt 3 niniejszego Regulaminu.

2. Produkt powinien zostać zarejestrowany w ciągu 30 dni od daty zakupu.

3. Podczas rejestracji produktu należy podać datę zakupu, numer seryjny urządzenia, wskazać promocję oraz przesłać skan lub zdjęcie dowodu zakupu.

4. Za Dowód Zakupu organizator uznaje paragon lub fakturę.

5. W przypadku wątpliwości Organizatora co do prawdziwości lub prawidłowości Dowodu Zakupu, Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika przesłania oryginalnego Dowodu zakupu w celu jego weryfikacji. Po dokonaniu weryfikacji, najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania, Organizator  odeśle Uczestnikowi oryginał Dowodu Zakupu i poinformuje o decyzji odnośnie przyznania przedłużonej gwarancji.

6. Produkt zarejestrowany na stronie dostaje dodatkowe 3 lata gwarancji. 

8. Produkt, który nie został zarejestrowany w Zakładce Rejestracja Produktu dostanie gwarancję standardową jaka jest przewidywana producentem.

9. Pozostałe zagadnienia gwarancji regulują szczegółowo Warunki Gwarancji dostępne wraz z każdym zakupionym urządzeniem oraz na Stronie Internetowej Organizatora.

 

§ 3. Zasady reklamacji Promocji

1. Ewentualne reklamacje dotyczące Promocji należy kierować do Organizatora w ciągu 14 dni od daty zakupu na adres gwarancja5lat@ibe-technologies.com.

2. Organizator zawiadamia Uczestnika o wyniku postępowania reklamacyjnego pisemnie w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji.

 

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych podczas trwania Promocji jest Organizator, które są przetwarzane w celu realizacji Promocji oraz w celach archiwalnych. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

3. Aktualny Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora. Dodatkowe informacje o Promocji można uzyskać od Organizatora, dzwoniąc na bezpłatną infolinię +48 789 440 800 lub wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej biuro@ibe-technologies.com.

4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl